URUGUAY: Parada tècnica a Chui, frontera amb Brasil #11

2013-10-29

Així passarem la nit a l'espera d'una direcció i ballestes noves. Bona nit!

Tonight gonna be unestable waiting to fix some car problems!